2017 - Numarul 1:

» Studii : Mircea Dan Bob - FAMILY AND LEGAL SUCCESSION IN ROMANIA – A CONCLUSION Citeste

» Articole : Oana Bianca Cabulea (Gligan) - ACTUL ADMINISTRATIV ȘI ACTUL ADMINISTRAȚIEI / Administrative act and act of the administration Citeste

» Articole : Sergiu Golub, Adrian Tamba - GARDA SAU PAZA IN CADRUL RĂSPUNDERII DELICTUALE PENTRU LUCRURI - CÂTEVA NOTE / The custody of things in the frame of civil liability for things - some remarks Citeste

» Articole : László Pribula - THE NEW CIVIL PROCEDURE CODE IN HUNGARY Citeste

» Articole : Daniela Olivia Ghicajanu - COMPETITION LAW PROVISIONS APPLIED IN SPORTS. ARTICLES 101 AND 102 TFEU (PART I) / Citeste

» Articole : Mihai-Bogdan Ionescu-Lupeanu - CONTRIBUŢII LA STUDIUL EVOLUŢIEI LEGISLAŢIEI DE PROTECŢIE A FAUNEI SĂLBATICE ACVATICE ÎN ROMÂNIA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA PÂNĂ LA APARIŢIA LEGII ASUPRA PESCUITULUI DE LA 1896 / Contribution to the study of the evolution of aquatic wildlife protection legislation in Romania in the second part of the 19-th century until the Fishing act of 1896 Citeste

» Articole : Anthony Murphy - CONDITIILE DE FORMA IN MATERIA CONTRACTULUI DE DONATIE / The legal requirements concerning the form of a donation contract Citeste

» Articole : Andra Huidan - CATEVA CONSIDERATII PE MARGINEA PROIECTULUI DE MODIFICARE A LEGII NR. 514/2003 PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC / A few considerations regarding the draft law amending Law 514/2003 on the exercise and practice of the profession of legal adviser Citeste

2017 - Numarul 2:

»  Madalina Dinea - Prezentare Citeste

»  Madalina Dinea - Presentation Citeste

»  Victoria Cataraga - PREZENTARE DE CAZ. EXAMINAREA SCRISULUI EXECUTAT ÎN CONDITII NEOBISNUITE / Case report. Examination of handwritting in unusual condition Citeste

»  Piotr Petcovici - POSIBILITATI DE DETERMINARE A TIMPULUI DE EXECUTARE A DOCUMENTULUI PRIN METODE TRADITIONALE / Possibilities for determining the time of execution documents ussing traditional methotds Citeste

»  Alina Zadorojniuc - CERCETAREA MATERIALELOR DOCUMENTELOR. SARCINI SI METODE DE CERCETARE A MATERIALELOR DOCUMENTELOR CU SCOPUL DETERMINARII TIMPULUI CREARII DOCUMENTELOR / Materials research document. Tasks and methods of research on materials of documents with of determining time of created Citeste

»  Bogdan Florescu, Danut Sibian - ACCIDENT RUTIER SAU OMOR? INTERPRETAREA CRIMINALISTICA A URMELOR. Studiu de caz / Traffic accident or man slaughter? Forensic traces interpretation in a specific case Citeste

»  Arpad Budahazi - PERSONAL AND MATERIAL EVIDENCES IN CRIMINAL PROCEDURE, WITH PARTICULAR ATTENTION TO ROAD TRAFFIC CRASHES Citeste

»  Sorin Finta - IMPORTANTA ELEMENTELOR TACTICE ALE ASCULTARII PERSOANELOR ÎN PROCESUL PENAL / The importance of tactical elements of person interrogation during the criminal trial Citeste

»  Bianca Cardan - TEHNICA PROFILING-ULUI ÎN INVESTIGAȚIILE CRIMINALISTICE / The profiling technique in forensic investigations Citeste

»  Vince Vari - DIVERSIONS FORMS AND THE RELATION OF THE PROSECUTION AND INVESTIGATION IN THE CRIMINAL PROCEDURAL LAW Citeste

»  Sorin Alamoreanu - CUM PUTEM DEFINI SCRISUL, CA MIJLOC DE IDENTIFICARE CRIMINALISTICA / How can we define, as forensic identification tool? Citeste

»  Kornel Ghirhiny - THE RELEVANCY OF QUESTIONING ON THE SCENE IN CASE OF EXHIBITS Citeste

»  Gabriel Paduraru - CERCETARI PRIVIND CORELAREA DISTANTEI DE PROIECTARE A BICICLISTILOR CU VITEZA AUTOVEHICULULUI IN MOMENTUL IMPACTULUI / Researches on the correlation between the projection distance of bycicle riders and the speed of motor vehicles at the moment of impact Citeste

»  Olga Cataraga - PRIVIRE ASUPRA CONCEPTULUI DE ”METODICA”  ÎN ACTIVITATEA DE  EXPERTIZA  JUDICIARA ÎN REPUBLICA  MOLDOVA / view on the "methodology" concept in the activity of judicial expertise in the Republic of Moldova Citeste

»  Silvia Evtodiev,Olga Cataraga, Nicolae Gurau,Dumitru Untila, Mihail Caraman - POSIBILITATI DE MASURARE A NANO-URMELOR. MASURAREA CONSTANTELOR OPTICE ALE STRATURILOR SI ALE STRUCTURILOR NANOMETRICE DIN SUBSTANTE ORGANICE SI NEORGANICE / Possibilities to measure nano-traces. Measurement of optical constants of nanoscale layers and structures in organic and inorganic substances Citeste

»  Olga Cataraga - OPINII PRIVIND PROBLEMATICA ACREDITARII LABORATOARELOR DE  EXPERTIZA  JUDICIARA / Opinions concerning the problems of forensic laboratories accreditation in Moldova Citeste

»  Codrin Rebeleanu,Daniel Ureche, Stefan Anitan, Dan Perju-Dumbrava - PARTICULARITATI ALE ACCIDENTELOR RUTIERE ÎN CARE SUNT IMPLICATE MOTOCICLURILE – DOUA STUDII DE CAZ / Particularities of road traffic accidents involving  motocycles – two case studies Citeste

»  Rafal Ciesla, Jolanta Grebowiec-Baffoni - SULLA QUESTIONE DI COMPETENZE DEI PERITI Citeste

»  Neculai Zamfirescu, Ionut Constantinescu - CERCETAREA RAPORTULUI DE CAUZALITATE DIN PERSPECTIVĂ PSIHANALITICĂ / Research of the causality report from a psycho-analytical perspective Citeste

2017 - Numarul 3:

»   - Anunt / Annonce / Announcement Citeste

2017 - Numarul 4:

»   - Anunt / Annonce / Announcement Citeste